Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957)

-
T01156

De commissie besluit de brief van de minister van VWS inzake stand van zaken zorg in Caribisch Nederland voor kennisgeving aan te nemen (32419 / 31957, P). De status van toezegging T01156 blijft ongewijzigd (openstaand). Fracties kunnen de brief desgewenst betrekken bij het beleidsdebat met de minister van BZK op 21 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman