Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 januari 2016
1.
E150039

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 2 februari 2016.

2.
E150040

Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 2 februari 2016.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt nota van de antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op de nadere vragen over het meerjarenplan van de Raad voor de Rechtspraak 2015-2020 (d.d. 31 augustus 2015).

4.
Rondvraag

De commissie stelt voor de briefing over de KEI-wetsvoorstellen - gelet op de ziekte / afwezigheid van enkele woordvoerders - uit te stellen naar 2 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren