Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
Rondvraag

De commissie stelt voor de briefing over de KEI-wetsvoorstellen - gelet op de ziekte / afwezigheid van enkele woordvoerders - uit te stellen naar 2 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren