Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Invloed verzekerden (33.362) (T02090)

- T02090 - Toezegging Invloed verzekerden / motie-Kuiper (33362, N)

Brief van de minister van VWS van 15 januari 2016 in reactie op brief van 9 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 31765, E)

De commissie neemt de brief van 15 januari 2016 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer