Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 februari 2016
1.
33865 (R2024) en 33866

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De Leden van de fracties van de VVD (Swagerman), het CDA (Van Bijsterveld), de PVV (Faber-Van de Klashorst) en de PvdA (Schrijver) besluiten uiterlijk 3 februari 2016 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag.