Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 2 februari 2016
1.
34248

Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBS

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 februari 2016.

2.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Evaluatie universele postdienstverlening (UPD) 2016

Brief van de minister van EZ van 29 januari 2016 in reactie op brief van 24 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 34024, K)

De commissie besluit de brief van 29 januari 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer