Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 februari 2016
1.
34322

Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Modellen Centraal Planbureau (CPB)

De commissie besluit de technische briefing door het Centraal Planbureau (CPB) op 8 maart te laten plaatsvinden. De commissie verzoekt dat de presentatie die bij het CPB op 12 februari a.s. voor leden van de Tweede Kamer gaat plaatsvinden, als achtergrondinformatie beschikbaar wordt gesteld.

De commissie stelt de conceptbrief Modellen Centraal Planbureau, met inbreng van de D66-fractie, SP-fractie, PvdA-fractie, ChristenUnie-fractie en SGP-fractie, vast.

3.
T01580

Toezegging Monitoring invloed bankenbelasting op de kredietverlening (33.121)

De commissie besluit de behandeling van de brief van de staatssecretaris en minister van Financiën van 19 januari 2016 (33121, N) aan te houden tot na de behandeling in de Tweede Kamer.

4.
T02166

Toezegging Duiding proefschrift offshore vennootschappen (34.300)

De commissie besluit dat de conceptbrief aan de staatssecretaris van Financiën over een duiding van de cijfers uit het proefschrift over offshore vennootschappen van de heer Van Koningsveld met een enkele redactionele aanpassing vastgesteld kan worden.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het overzicht van de nieuw gepubliceerde Europese voorstellen (op het terrein van belastingvermijding) te agenderen op de commissievergadering van 9 februari a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren