Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 18 januari 2016 (32127, AL)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Verheijen) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer