Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (34.184)

- 34184

Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman