Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 februari 2016
1.
34052

Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko

De commissie besluit op dinsdag 9 februari 2016 inbreng te leveren voor het verslag. De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 16 februari 2016 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk vrijdag 12 februari heeft bereikt.

2.
T02087

Toezegging Onderzoek DNB (33.972)

De commissie besluit toezegging T02087 met het op 17 december 2015 aangeboden DNB-rapport (33972, S en bijlage) over de wijziging van het risicoprofiel pensioenfondsen, als voldaan aan te merken.

De commissie besluit tevens het verslag van het mondelinge overleg van 19 januari 2016 met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiƫn over de gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiƫle positie van pensioenfondsen op 16 februari 2016 ter bespreking te agenderen.

3.
Rondvraag

De commissievoorzitter wijst op de Tweede Kamervragen en antwoorden daarop van 22 januari 2016 over zelfstandig ondernemerschap (31311, nr. 164).

Het lid Van Rooijen (50PLUS) informeert naar een tijdens het debat over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34036) genoemde brief en verzoekt de staf na te gaan wat de stand van zaken is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren