Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 februari 2016
1.
Toezeggingen T02159, T02161 en T02189

Toezegging Tour en culturele hoofdstad (34.285/34.286); Toezegging Informeren over nadere afspraken (34.285/34.286); Toezegging Stand van zaken schilderijen Rembrandt (34.109)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2016 inzake de verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34109/34285/34286, F) wenst de D66-fractie vragen te stellen over de duur van de restauratie van de schilderijen. De staf stelt hiervoor een conceptbrief op. De commissie beschouwt de toezeggingen T02159, T02161 en T02189 als voldaan.

2.
Rondvraag

De commissie geeft er vooralsnog de voorkeur aan om de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 33862 en 34264 te handhaven op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman