Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 februari 2016
1. 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor - op verzoek van de leden Swagerman (VVD) en Beuving (PvdA) - om het voorbereidend onderzoek uit te stellen naar 8 maart 2016.

2. 34090

Digitale processtukken Strafvordering

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 34047

Verbetering functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4. 34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren