Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

-
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor - op verzoek van de leden Swagerman (VVD) en Beuving (PvdA) - om het voorbereidend onderzoek uit te stellen naar 8 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren