Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Tabaksproductenrichtlijn (34.234)

-
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer