Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
Rondvraag

Het lid Lintmeijer (GroenLinks) oppert dat de commissie naar de samenhang in het ZBO-beleid zou kunnen kijken. Daartoe wordt niet besloten; verwezen wordt naar de eerdere besluitvorming met betrekking tot het POC-rapport (zie KA 20 september 2015).

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of nu besloten is een expertmeeting over wetsvoorstel 34373 te houden. Dat blijkt niet het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman