Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 februari 2016
1.
33131

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland

De commissie houdt de nadere procedure aan totdat het kabinetsstandpunt inzake het rapport 'Vijf jaar verbonden' van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland beschikbaar is.

2.
34341

Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer

De commissie houdt de procedure aan totdat het kabinetsstandpunt inzake het rapport 'Vijf jaar verbonden' van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland beschikbaar is.

3.
Rondvraag

Het lid Van Kappen (VVD) geeft aan vernomen te hebben dat de Algemene Maatregel van Rijksbestuur 'Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken CuraƧao en Sint Maarten' niet wordt verlengd. Hij vraagt hier aandacht voor.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman