Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 maart 2016
1.
Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2016 inzake de voors en tegens fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/33405/33407/34373, A) wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De fractie van GroenLinks (Lintmeijer) levert uiterlijk woensdagochtend 2 maart 2016 haar inbreng, of sluit zich aan bij die van de SP. De staf mailt een conceptbrief rond aan de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 4 maart 2016, 11:00 uur.

2.
34373, 34374 en 34156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren; Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst; Wet doorstroming huurmarkt 2015

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 februari 2016 inzake de samenhang tussen deze wetsvoorstellen (34373/34374/34156, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Zij kan desgewenst betrokken worden bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 34373 op 8 maart a.s. De meerderheid van de commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan een expertmeeting over het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt (34373).

3.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

De commissie besluit op 22 maart 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 februari 2016 inzake aanbieding ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228, C). De commissie gaat ervan uit dat het ontwerpbesluit pas na het schriftelijk overleg aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

4.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of het klopt dat op 22 maart aanstaande plenair wordt vergaderd over wetsvoorstel 34156, zonder dat een voorbereidend onderzoek is gehouden. Dit wordt bevestigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman