Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34.156)

-
34373, 34374 en 34156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren; Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst; Wet doorstroming huurmarkt 2015

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 februari 2016 inzake de samenhang tussen deze wetsvoorstellen (34373/34374/34156, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Zij kan desgewenst betrokken worden bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 34373 op 8 maart a.s. De meerderheid van de commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan een expertmeeting over het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt (34373).

-
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of het klopt dat op 22 maart aanstaande plenair wordt vergaderd over wetsvoorstel 34156, zonder dat een voorbereidend onderzoek is gehouden. Dit wordt bevestigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman