Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)

-
Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2016 inzake de voors en tegens fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/33405/33407/34373, A) wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De fractie van GroenLinks (Lintmeijer) levert uiterlijk woensdagochtend 2 maart 2016 haar inbreng, of sluit zich aan bij die van de SP. De staf mailt een conceptbrief rond aan de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 4 maart 2016, 11:00 uur.

-
34373, 34374 en 34156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren; Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst; Wet doorstroming huurmarkt 2015

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 februari 2016 inzake de samenhang tussen deze wetsvoorstellen (34373/34374/34156, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Zij kan desgewenst betrokken worden bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 34373 op 8 maart a.s. De meerderheid van de commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan een expertmeeting over het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt (34373).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman