Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 maart 2016
1.
34401

Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord

Het lid Dercksen (PVV) wenst inbreng te leveren en de commissie stelt daarom voor op vrijdag 11 maart 2016 inbreng te leveren voor verslag en het verslag - zo mogelijk - ook op die datum vast te stellen. In verband met de door het ministerie van Economische Zaken gevraagde uiterlijke afhandelingstermijn van 22 maart 2016, zal worden verzocht de beantwoording op zijn laatst maandag 14 maart 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

2.
Uitkomsten onderzoek regionale effecten windparken op zee

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 12 februari 2016 (34058, L)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Dercksen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
EU-voorstellen energiezekerheid

Pakket voorstellen van de Europese Commissie in het kader van de strategie voor de energie-unie en gericht op energiezekerheid

De commissie besluit deze EU-voorstellen inzake energiezekerheid niet in behandeling te nemen.

4.
Algemeen verbindend verklaren branche- en producentenorganisaties

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 12 februari 2016 in reactie op brief van 14 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, M)

De commissie besluit de brief van 12 februari 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
MKB-financiering

Brief van de minister van Economische Zaken van 12 februari 2016 (32637, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Van Rij). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 8 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer