Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
T02182

Toezegging Financiële buffers van banken (34.300)

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 16 februari 2016 (34.300, Z) inzake de verschillende kapitaaleisen die gelden voor Nederlandse banken voor kennisgeving aan. De toezegging (T02182) kan als voldaan worden geregistreerd.

De commissie besluit echter wel naar aanleiding hiervan in een volgende vergadering nader te spreken over het onderwerp 'vertrouwen in het bankwezen'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren