Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 1 maart 2016
1. Terugkoppeling over IPC Europees Semester en IPC Artikel 13 (Brussel, 16 en 17 februari 2016)

De leden Backer (D66), Van Apeldoorn (SP), Postema (PvdA), Prast (D66), Van Rij (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) hebben een terugkoppeling gegeven. Zij waren tevreden over de Nederlandse deelname aan beide conferenties en de organisatie van de artikel 13 conferentie. Het lid Van Rooijen wees op de meerwaarde van de interactiviteit van de derde sessie van de artikel 13 conferentie. Dit oordeel werd gedeeld door de aanwezigen. De heer Postema zal contact opnemen met de heer Harbers, voorzitter van de politieke voorbereidingsgroep, om te bezien of deze boodschap aan de organisatoren van de volgende artikel 13 conferentie overgebracht kan worden.

Het verslag van deze conferentie zal binnenkort als kamerstuk gepubliceerd worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren