Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
Rondvraag

De heer Van Rooijen verzoekt de griffier na te gaan wanneer de bij het debat over het Algemeen pensioenfonds toegezegde nadere informatie verwacht kan worden over het onderwerp waardeoverdracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren