Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Inbreng voor het (nader) voorlopig verslag m.b.t. de drie wetsvoorstellen wordt geleverd door de leden Backer (D66) en Ruers (SP). De conceptverslagen worden op 8 maart 2016 ter vaststelling geagendeerd. Dit biedt de andere fracties de mogelijkheid zich bij bepaalde vragen aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren