Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Tabaksproductenrichtlijn (34.234)

-
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), D66 (Prast), PVV (Van Hattem) en SP (Don).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer