Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)

-
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en ChristenUnie (Bikker). De meerderheid van de commissie geeft wederom aan geen behoefte te hebben aan een expertmeeting over het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman