Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 3 maart 2016 over de uitvoering van de motie-De Graaf c.s. (34300, AA). De conceptbrief wordt 15 maart 2016 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren