Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De leden van de fracties van VVD en GroenLinks wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de SP-fractie voor het nader voorlopig verslag. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en D66 (Backer). Het conceptverslag wordt op 15 maart 2016 nogmaals geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren