Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (34.082)

- 34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 5 april 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren