Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Overleg betrokken organisaties (33.726) (T01929)

- Toezeggingen T01929 (Overleg betrokken organisaties) en T01930 (Inkomenseffecten fiscale regeling en gemeentelijke maatwerking)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 29 februari 2016 (33726, I)

De commissie neemt kennis van de brief van 29 februari 2016. De toezeggingen blijven in afwachting van nadere informatie als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer