Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 maart 2016
1.
34374

Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en SP (Köhler).

2.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) wijst op een e-mail van Aedes over wetsvoorstel 34373 die diverse woordvoerders hebben ontvangen. De commissie besluit de minister voor Wonen en Rijksdienst om een reactie op deze e-mail te vragen, met name op het punt van spoedeisendheid van het wetsvoorstel. De staf meldt dat de memorie van antwoord met betrekking tot wetsvoorstel 34373 is ontvangen. De nadere procedure vindt op 22 maart 2016 plaats.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman