Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 maart 2016
1.
34248

Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBS

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 maart 2016.

2.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer