Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
T02182

Financiële buffers van banken

De commissie verzoekt de staf uit te zoeken hoe het onderwerp 'kapitaalbuffers banken' in de Tweede Kamer is behandeld. In een eerstvolgende vergadering zal de commissie zich beraden op eventuele vervolgstappen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren