Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt

De commissie besluit de conceptbrief in reactie op de brief van de ministers van SZW en EZ van 3 maart 2016 (34300, AA) aan te vullen. De aangepaste brief zal nog per mail circuleren. De commissie zal na ontvangst van het antwoord op deze brief bezien of er aanleiding is voor een gesprek met de minister van SZW.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren