Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit het nader voorlopig verslag vast te stellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren