Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel

- E150039, E150040, E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten; Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De fractie van de SP (het lid Gerkens) levert inbreng voor een schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. De brief zal eveneens in afschrift aan de regering worden verzonden met het verzoek te reageren.
De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd in de commissie, zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren