Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 9 maart 2016 (33168, H) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer