Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 maart 2016
1.
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 maart 2016 inzake brief over wetsvoorstel doorstroming huurmarkt (34373, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Inbreng voor het (nader voorlopig) verslag wordt geleverd op 29 maart 2016.

3.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden totdat de vragen over het ontwerpbesluit energieprestatievergoeding (34228, C) zijn beantwoord.

4.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 februari 2016 inzake aanbieding ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228, C) wordt geleverd door de fractie van de SP (Ruers). De minister zal worden gevraagd zeer spoedig te antwoorden.

5.
Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 maart 2016 inzake fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (34373 / 33129 / 33330 / 33405 / 33407, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01671 en T01737 als voldaan.

6.
Toezegging T02033 / Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

Toezegging Instelling staatscommissie

Bespreking van het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om gezamenlijk te overleggen wordt aangehouden totdat het College van Senioren hierover heeft kunnen spreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman