Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Economische Zaken (EZ), Koninkrijksrelaties (KOREL) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof (33.866)

- BDO+V&J: 33865 + 33866

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De commissies BDO en V&J besluiten op 05-04-2016 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz