Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 maart 2016
1.
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De fractie van GroenLinks sluit zich bij de inbreng aan. Onder voorbehoud van spoedige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 12 april 2016, inclusief stemming.

2.
34374

Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst

De commissie brengt eindverslag uit. Zij geleidt het wetsvoorstel door naar de Voorzitter teneinde de datum en de wijze van plenaire afhandeling te bepalen.

3.
T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2016 over de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (33239, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02109 blijft op 'deels voldaan' staan.

4.
T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 maart 2016 inzake het transformeren van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769 / 33966, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02073 was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman