Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2016 over de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (33239, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02109 blijft op 'deels voldaan' staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman