Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)

-
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De fractie van GroenLinks sluit zich bij de inbreng aan. Onder voorbehoud van spoedige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 12 april 2016, inclusief stemming.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman