Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Rondvraag

Het lid Swagerman (VVD) stelt dat een aantal spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer nog altijd niet hebben bereikt, ondanks het feit dat de gewenste datum van inwerkingtreding spoedig nadert of inmiddels zelfs verstreken is. De commissies verzoeken de griffie het ministerie hierop te attenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren