Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
1.
33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34129

Inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel

De commissie stelt het voorlopig verslag vast.

4.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Duthler (VVD), namens het lid Swagerman, besluit de commissie de regering te attenderen op de achterstanden van de regering met betrekking tot de spoedeisende wetsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren