Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Rondvraag

Op voorstel van het lid Duthler (VVD), namens het lid Swagerman, besluit de commissie de regering te attenderen op de achterstanden van de regering met betrekking tot de spoedeisende wetsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren