Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 5 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (33.865 (R2024))

-
33865 (R2024) + 33866

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De fracties van de VVD (Swagerman) en PVV (Faber-Van de Klashorst) besluiten inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz