Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 april 2016
1.
T01958

Toezegging Toezending uitwerking toekomstperspectief pensioenen in eigen beheer (33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755)

De commissie neemt nota van het voornemen van de staatssecretaris met een nadere brief te komen en wacht de verdere behandeling door de Tweede Kamer vooralsnog af.

2.
E160004 & E160005

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering.

3.
Deskundigenbijeenkomst inzake positie van het CPB in het bestel

De commissie besluit om een deskundigenbijeenkomst te organiseren over de positie van het CPB in het bestel. De commissie kiest voor de volgende casus:
I) waardering mantelzorg/vrijwilligerswerk
II) arbeidsmarkt
III) integrerende modellen

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit op voorstel van het lid Van de Ven (VVD) dit voorjaar de staatssecretaris van Financiën te herinneren aan de motie Hoekstra (34 300, O) m.h.o.o. het in te dienen Belastingpakket 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren