Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit op voorstel van het lid Van de Ven (VVD) dit voorjaar de staatssecretaris van Financiën te herinneren aan de motie Hoekstra (34 300, O) m.h.o.o. het in te dienen Belastingpakket 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren