Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 5 april 2016
1.
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief van de minister van I&M van 29 maart 2016 in reactie op brief van 10 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 32127, AM)

De commissie besluit op 19 april 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer