Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 april 2016
1.
33508

Verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn

De commissie besluit op 26 april 2016 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

De commissie besluit op 12 april 2016 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag en verzoekt de staf te onderzoeken op welke datum een plenair debat mogelijk is.

3.
Rondvraag

De commissie bespreekt op 12 april 2016 de inbrengdatum voor het verslag inzake het wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509). Op die datum zal de commissie ook terugblikken op het deskundigengesprek van 5 april jl.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer